Manuellt Justera Skala på TI-Nspire Grafer Page

October 6

Du kan justera skalan manuellt på TI-Nspire Grafer sidan. Som standard är axlarna tiska etiketterna visas på koordinatplanet i nära anslutning till ursprunget. Dessa kan nås genom att trycka på [MENU] → Fönster / Zoom → Fönsterinställningar.

Tryck [TAB] för att navigera till XScale. Standardinställningen är Auto. Medan ordet markeras skriver skala som du vill ställa till x-axeln. Upprepa för y -axeln, och tryck på [ENTER] två gånger för att sätta ändringen i kraft.

Skalan kan också ändras manuellt på Grafer sida: Flytta markören till en av de axlar tiska etiketter (ligger nära ursprunget). Tryck [KLICKA] två gånger för att redigera det aktuella tic etiketten. Ändra värdet för tic etikett och tryck på [ENTER] för att sätta ändringen i kraft. Dina skalförändringar gäller tills en av zoomverktyg används.

TIC etiketter kan sättas till fraktioner. TI-Nspire CAS kommer även visa irrationella tal som

Manuellt Justera Skala på TI-Nspire Grafer Page

Till exempel, om du plottar f (x) = sin (x), kanske du vill ändra tic etiketten på x-axeln till

Manuellt Justera Skala på TI-Nspire Grafer Page

Du kan bli förvånad att ta reda på att det kommer att visas som den exakta fraktionen,

Manuellt Justera Skala på TI-Nspire Grafer Page