Power Management i Windows Vista

May 5

Strömhantering kontrolleras i fönstret Energialternativ. För att komma till kontrollerna strömhanterings från Kontrollpanelen Home, välj System och underhåll och sedan välja Energialternativ. Från Kontrollpanelen i klassiskt läge, öppna ikonen Energialternativ. Fönstret Energialternativ, som visas i följande figur, öppnas.

Power Management i Windows Vista

Använd fönstret Energialternativ för energihantering.

Fönstret Energialternativ har tre förinställda planer för att hantera kraften i din dator, som visas i följande tabell. Varje plan skiljer främst i hur två tidsgränser är inställda: för visning och för att sätta datorn i viloläge.

Windows Vista Ström förvaltningsplaner
Plan Namn Stäng av Display Efter Sätt PC att sova efter
Balanserad 1 timme 2 timmar
Energispar 20 minuter 1 timme
Högprestanda 1 timme Aldrig

För att välja en plan, klicka på alternativknappen bredvid planen namnet. Stäng fönstret Energialternativ och du € re gjort. Du kan också anpassa alla planer eller skapa din egen plan.