Vad är en Agile Sprint backlog?

February 20

Inom ett agilt utvecklingsprojekt, är en sprint backlog en lista över de uppgifter och krav som ska slutföras inom sprinten. I sprint backlog innehåller

  • Listan över användarberättelser inom sprint i prioritetsordning.
  • Den relativa ansträngning uppskattning för varje användare story.
  • De uppgifter som krävs för att utveckla varje användare story.
  • Ansträngningen, i timmar, för att slutföra varje uppgift.
    • På uppgiftsnivå, uppskattar du hur många timmar varje uppgift kommer att ta att slutföra. Eftersom en sprint har en viss längd, och därmed ett visst antal tillgängliga arbetstimmar, kan du använda den tid varje uppgift tar att avgöra om uppgifterna kommer att passa in i din sprint.
    • Varje uppgift ska ta en dag eller mindre för utvecklingsteam att slutföra.
  • En burndown diagram som visar status för det arbete utvecklingsteamet har avslutat.

Utvecklingsteamet samarbetar för att skapa och underhålla sprint backlog, och endast utvecklingsteamet kan ändra sprint backlog. Den sprint backlog bör avspegla en up-to-the-day ögonblicksbild av sprinten framsteg.