Hur skriver jag ett brev till investerare?

July 24

Ett brev till investerare bör alltid vara informativ, samt professionell. För att hålla investerarrelationer starka, alltid kommunicera tydligt och ärligt om detaljerna i din verksamhet. Din korrespondens med investerare bör endast innehålla faktauppgifter och varje investerare bör underrättas om viktiga frågor som påverkar hans eller hennes investering så snart de blir kända. Om fästa investerarrapporter med en bokstav, utarbeta om eventuella problemområden som en rapport kan visa och uppmuntra investerare att kontakta dig direkt om någon skulle ha framtida frågor eller funderingar.

När du skriver ett brev till investerare, se till att det skrivs på brev med ett lättavläst, proffsiga typsnitt. Oavsett om du förbereder en kvartalsvis brev till investerare, en årlig skrivelse till investerarna eller skriva ett brev till en förslag investerare, se till att hålla en kopia av brevet till dina filer och skicka en kopia av samma brev till alla dina investerare, samt eventuella styrelsemedlemmar och andra lämpliga parter. Adress mottagarna på ett respektfullt och professionellt tonen, och alltid inkludera dina kontaktuppgifter.

Alla investerarkommunikation bör lämpligt dateras direkt på korrespondens för att hålla en saklig tidslinje av kommunikation. Du bör också alltid innehålla en hänvisning eller ämnesrad efter lettera € s datum så att dina investerare vet vad brevet avseende och så informationen är lätt åtkomliga vid behov i framtiden. Ett brev till investerare bör också alltid börja med ett respektfullt och professionellt hälsning även om du har en personlig relation med dina investerare.

Vid utarbetandet ett brev att skicka till investerare, är det alltid en bra idé att få direkt till punkten så snart som möjligt. Du kan ha en vänskaplig relation med investeraren, men diskutera personliga frågor är aldrig lämpligt när det tillhandahåller en professionell brev till investerare. I stället bör brevet endast innehålla information som är relevant för investorâ € s affärsintresse och investeringar i ditt projekt.

I ditt brev till investerare vara optimistisk om framtiden för din verksamhet tillsammans. Även om investerare står inför möjligheten att förlora en investering, detalj dina bästa strategier för att försöka undvika en sådan förlust. Kort sagt, försäkra dina investerare att du gör din personliga och yrkesmässiga bästa för att skydda sina intressen.

När ett brev till investerare ger nedslående nyheter, det är också en god idé att informera dina investerare av situationer synes bortom din kontroll. Samtidigt dock göra investerare medvetna om de ansträngningar ni har gjort för deras räkning. De flesta investerare förstår riskerna och förstår att oförutsedda omständigheter kan resultera i en förlust. Vad de flesta inte kommer att tolerera, dock är felinformerade eller avsikt ljugit i ett brev eller personligen.

  • Brev till investerare bör vara egenhändigt undertecknad eller stämplad med en signatur.
  • För att hålla investerarrelationer starka, alltid kommunicera tydligt och ärligt om detaljerna i din verksamhet.