Vilka är de olika typerna av Cornet Music?

January 28

Den kornett är en mässingsinstrument som har en mer kompakt form och något mjukare ton än trumpet, men är i övrigt ganska lika. Det finns många olika typer av kornett musik, som strutar, liksom andra brassinstrument, används för att utföra en mängd olika musikstilar. Cornet musik har en särskilt framträdande roll i blåsorkestrar - strutar tenderar att spela melodierna och, i många fall, några solon i låtar som utförs av mässing ensembler. Glasstrutar är också vanliga i jazzband och fanfar orkestrar eller "pep band," men inte alltid med samma framträdande. Kornetter är mycket lika trumpeterna, så deras roller i både solo och ensemble föreställningar är ofta, men inte alltid, är utbytbara.

Den mest framträdande användning av kornett musik tenderar att ske i blåsorkestrar. I sådana band, strutar ger ofta huvud melodin samt flera av de viktiga harmonier. Den klara, piercing ljudet av horn tillsammans med dess dynamiska omfång gör kornett musik passande för sådana ändamål. Andra instrument i blåsorkestrar ge ytterligare harmonier och rytm. Vissa mässing band använder trumpeterna istället för strutar, men strutar är mer populärt används för detta ändamål, i synnerhet i de brittiska mässingsband, i vilka trumpeterna används nästan aldrig.

Kornett musik har också en viktig roll i konsert band, särskilt i de brittiska konsert band. I USA, har trumpeter till stor del ersatt strutar i konsert band och orkestrar, men de är fortfarande vanligt förekommande på andra ställen. Cornet musik i konsertband är ofta mer varierad än i blåsorkestrar, även om det fortfarande har en viktig roll och är med i många melodier och stora harmonier. Träblåsinstrument är också framträdande plats i sådana band, så strutar används ofta för att ge harmoni och rytm för träblåsinstrument. Cornet solon är fortfarande ganska vanligt i konsertarrangemang.

Många andra musikstilar använda eller starkt har kornett musik som en del av sina regelbundna arrangemang. Strutar är, till exempel, som vanligen används i jazzmusik, och många kända jazzmusiker är kända för sin användning av horn. Modern jazz använder trumpet oftare än kornett eftersom trumpeten har en tydligare ton och högre volym, men kornett ser fortfarande stor användning inom jazzen. Vissa former av modern musik har också anpassat kornett för sina syften. Cornet musik kan höras i vissa former av sten, till exempel, särskilt de med orkestersektioner, och i vissa former av punkmusik som huvudnummer mässing instrument som trombon, trumpet, och kornett.