Plocka en diagramtyp

December 27

Microsoft Graph är ett enkelt grafritande program försedd med Word. Det inkluderar möjligheten att visa dina grafdata i både kalkylblads och grafformat. Graf du skapar kan sättas in direkt i dina dokument. Microsoft Graph stöder fjorton olika allmänna typer av grafer. Du kan skapa någon typ av diagram genom att följa dessa steg:

  1. Se till att din diagrammet syns på skärmen och du har valt det. (Detta gör du genom att klicka med musen på sjökortet.)
  2. Välj diagramtyp från diagram menyn. Microsoft Graph visar diagramtyp dialogrutan. (Se figur 1.)

    Plocka en diagramtyp

    Figur 1. Diagram Typ Dialogrutan

  3. Klicka på den typ av diagram du vill använda, från de som visas till vänster i dialogrutan.
  4. I den högra sidan av dialogrutan väljer du en av diagram subtyper visas.
  5. Klicka på OK. Microsoft Graph presen dina uppgifter som begärts.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (700) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003.