Hur att kontrollera ditt projekt under Prestations

April 12

Som projektledare måste du övervaka och kontrollera ditt projekt under hela dess livscykel. Du börjar med den ursprungliga planen och fortsätta att justera projektet tills slutförande. Denna flödesschema visar de rutinmässiga aktiviteter och den information som produceras när du styr projektprestanda.

Hur att kontrollera ditt projekt under Prestations

Följ dessa steg för att övervaka och kontrollera ditt projekt:

  1. I början av varje mätperioden, bekräfta att nödvändiga människor och resurser finns tillgängliga och planeras i enlighet med din nuvarande projektplanen.
  2. Vid slutet av varje prestationsperiod, gör följande:
    • Samla aktivitets start- och slutdatum, milstolpedatum, resurs utgifter, och resultaten av kvalitetsbedömningar.
    • Jämför de faktiska resultaten med de planerade resultaten, identifiera eventuella frågor eller problem, och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder.
  3. Rapportera dina framsteg för perioden till dina projekt publik.