Vad är vanliga orsaker till ryggont och förstoppning?

July 9

Ryggont och förstoppning kanske inte verkar ansluten vid första tanken på de två symptom, men de är relaterade i vissa fall. Förstoppning är uppbyggnaden av avfall i de lägre tarmarna, som är nära den nedre delen av ryggen, vilket ger upplevelsen av mindre till svår ryggsmärta hos vissa individer. De många orsaker till förstoppning kan vara en felaktig kost som saknar fiber, probiotika och vatten. Ryggont orsaker kan bero på felaktig hållning, utövar på fel sätt eller av skada.

Kropps Avfall från ansamling av bearbetade och smälta maten färdas genom de nedre tarmarna och in i tarmarna där det lagras evakueras. Utan ordentlig kost näringsämnen, som fibrer och vatten, kan detta avfall bygga upp utan att släppas, föra fram lägre buksmärtor. Denna smärta kan också resa till nedre delen av ryggen, eftersom tarmarna och rygg är belägna bredvid varandra. När ryggsmärta och förstoppning verkar konsekvent samtidigt, kan båda symptomen lätt åtgärdas med hjälp av att komplettera kroppen med rätt näringsämnen.

Behandla förstoppning kommer att effektivt hjälpa vid behandling ryggont, om dessa två symtom verkligen är relaterade. Den sanna kopplingen mellan ryggont och förstoppning kan upplösas om en individ lägger mer fibrer i sin diet. Fiber hjälper lägga bulk till avföring, medhjälp sin rörelse genom tarmen för korrekt evakuering. Ökad vattenintag samtidigt öka fiber kommer att avsevärt förbättra resan av avföring ut ur kroppen genom att ge smörjning.

Den vanligaste orsaken till ryggsmärtor är en skada relaterad till en nedgång eller en bristning i en skiva i ryggraden. Ryggsmärtor kan också orsakas av dålig hållning över tiden eller genom förekomsten av osteoporos. Smärta i detta område av kroppen verkar inte ge symtom på förstoppning, men förstoppning kan vara en orsak till smärta i nedre ryggen, som tidigare nämnts. När ryggont är oberoende av förstoppning, försvinner kopplingen mellan ryggont och förstoppning.

Ryggsmärta kan behandlas med operation om en skada är allvarlig eller smärta kvarstår. Andra sätt för att behandla ryggont bära långa perioder av vila, yogaövningar och sjukgymnastik. Dessa verktyg kan ge välgörande lättnad för dem som lider med smärta i nedre ryggen, beroende på hur allvarlig den drabbade platsen. Vårdpersonal kan gå framåt för att förskriva läkemedel eller ytterligare metoder för att lindra ryggsmärtor. Tillbaka smärtlindring kan vara möjligt genom kosten genom att ta bort inflammatoriska livsmedel, men detta är bara bevisat i ett litet antal individer.

  • Dålig hållning kan orsaka både förstoppning och smärta i nedre ryggen.
  • Uppbackade avfall i tarmen kan leda till ryggsmärtor.
  • Ett ökat intag vatten kan hjälpa behandla förstoppning.
  • Förstoppning orsakas av uppbyggnad av avfall i de nedre tarmarna, som är nära den nedre delen av ryggen.
  • Uppbyggnaden av avfall kan orsaka smärta i nedre ryggen.
  • Ryggsmärtor kan orsakas av förekomsten av osteoporos.
  • Utövar på fel sätt kan orsaka ryggvärk.
  • Förstoppning är uppbyggnaden av avfall i de lägre tarmarna.
  • Laxermedel kan hjälpa till att lindra förstoppning.