Vad är en acceptans Fee?

July 1

En avgift acceptans är en avgift som tas ut av en finansiell institution för hantering av en växel, en handling som används för att kräva betalning för varor och tjänster. Finansinstitutet tar på sig ansvaret för betalning och i utbyte kräver betalning av en avgift, som kan vara plana eller baseras på en procentsats av det förfallna beloppet. Dessa avgifter lägga till den totala kostnaden för att behandla växeln, och bli en del av de totala kostnaderna i samband med transaktionen. Banker publicerar avgift scheman till förmån för sina kunder så att de är medvetna om vad som väntar när de bedriver ekonomisk verksamhet.

I en växel, två eller flera parter upprätta ett avtal för att tillhandahålla varor eller tjänster i utbyte mot pengar. Den part som är skyldig pengar kan lämna växel till en bank och beställa det att betala, teckning på den personens konton eller en kredit. Banken debiterar en avgift acceptans för denna tjänst, eftersom det kommer att vara på kroken om låntagaren inte betala summan, och den behöver för att tillbringa lite tid att bearbeta kontraktet. Det kan finnas andra avgifter samt, såsom tråd överföringsavgifterna eller valutaomvandling avgifter.

Som med andra finansiella avgifter, kan avgiften acceptans vara maximerad eller begränsas enligt lag i vissa regioner. Tillsynsmyndigheterna kan uttrycka oro utnyttjandet av sådana avgifter av finansiella institut, och kan skapa ett mandat för att hålla dem rimliga. Banker samlar statistik om de avgifter de tar ut för sina interna register, för att avgöra hur mycket pengar de tjänar från olika verksamheter. Om ett finansiellt institut är börsnoterat, kan det göra denna information tillgänglig för investerare och andra intressenter som en del av årsredovisningar och annan dokumentation.

Bankens prislista bör diskutera avgiften acceptans och de olika situationer som omfattas av direktivet. Kunderna kan be om avgifts scheman från flera institutioner om de vill jämföra sina alternativ, eftersom avgifterna kan variera. Det är viktigt att tänka på avgifter för andra vanliga tjänster samtidigt. En konsument kan spara pengar på avgiften acceptans samtidigt mycket för en annan.

Växlar kan bli extremt komplexa. När bankerna tar på en skyldighet att betala dem, kan de behöva se över kontraktet noga för att förstå villkoren och bekräftar att skulden är en rimlig en att acceptera. Om dokumentet verkar tveksamt eller är ett ämne för tvist, kan banken vägra skulden.

  • I en växel, två eller flera parter upprätta ett avtal för att tillhandahålla varor eller tjänster i utbyte mot pengar.