Fastställande av veckan Årets

March 2

Du kan ha ett behov av att ta reda på den aktuella veckan på året. Till exempel kan ett företag behöver för att du använder veckonummer för redovisnings- eller spårning. VBA tillhandahåller en praktisk funktion som gör att du snabbt och enkelt bestämma den aktuella veckan på året:

iThisWeek = DatePart ("ww", Date)

När den körs, kommer iThisWeek vara lika med det aktuella veckonummer. Observera att det här exemplet använder Datum funktion. Om du vill bestämma veckonummer för ett annat datum, helt enkelt ersätta den dagen i stället för Date funktionen.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (12946) gäller Microsoft Word 2007, 2010 och 2013. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet Word här: Fastställande av Vecka of the Year.