Fastställande av längd för en textfil

March 5

Andra ExcelTips har diskuterat öppning, läsa, skriva, lägga, och stänga textfiler. En annan VBA funktion i samband med sekventiella textfiler är LOF-funktionen. Om den används på en öppen fil returneras längden på filen, i byte. Med andra ord kan du bestämma antalet tecken i filen.

Detta kan komma till hands om du bearbetar en textfil tecken för tecken. Du kan bestämma längden på filen och sedan läsa att många tecken innan du är klar med behandlingen av filen. Följande kodfragment är ett exempel på hur LOF funktionen används:

Öppna "MyFile.Dat" för Input som # 1
FileLen = LOF (1)

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2517) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Fastställande av längd för en textfil.