Lätt Ändra standard Drive och katalog

November 3

I andra frågor av ExcelTips du lärt dig hur du kan använda VBA för att växla aktuell enhet och katalog. Kort sagt, kan du ändra enhet och katalog som följer:

MyDrive = "E:"
MyFolder = "\ MyDocs \ ThisFolder \"
ChDrive MyDrive
CHDIR MyFolder

När du är klar, kommer den aktuella katalogen vara E: \ MyDocs \ ThisFolder \. VBA tillhandahåller en praktisk genväg som gör att du enkelt ange både enhet och katalog med samma information. Tänk dig följande:

MyPath = "E: \ MyDocs \ ThisFolder \"
ChDrive MyPath
CHDIR MyPath

Denna kod innehåller en mindre linje (och en mindre rörlig), men det gör samma sak. VBA, vid utförande av ChDrive kommandot, betalar endast uppmärksamhet på enhetsbokstav i en bana. Detta gör att du enkelt ställa in enstaka variabel till din väg, och sedan använda den när båda inställnings enheter och kataloger.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2547) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Lätt Ändra standard Drive och Directory.