Hur gör jag upprätthålla god Trumpet embouchure?

November 10

Att upprätthålla en bra trumpet embouchure beror mycket på kompetensnivå hos den person inblandad. Generellt finns det några enkla regler för hållning av hakan och läpparna som kan främja god embouchure. Dessa tekniker kan hjälpa leder till högre nivåer av trumpetspel, särskilt när det gäller högre anteckningar på skalan. Även om inte alla trumpetare kanske kan nå noterna på högsta änden av instrumentets räckvidd, kan alla ha en bra trumpet embouchure.

Kanske en av de mest förbisedda delarna av trumpet embouchure involverar placeringen av hakan. När du spelar en trumpet, bör hakan hållas så platt som möjligt. Med spetsen på hakan pekande nedåt. Detta bör göras på ett sätt som inte begränsar luftflödet från lungorna. Detta hjälper till att hålla läpparna och huvudet i rätt position för att spela trumpet.

Den andra stora faktorn i trumpet embouchure innebär läpparna. På ett mycket minimum, bör underläppen vara ringlad något inåt. Dessutom bör hörnen av läpparna hållas stram. Detta tillåter trumpetare att eventuellt nå de högre tonerna. Trumpetare kanske tänker på att hålla mungiporna snäva genom att upprätthålla en platt leende.

En annan nyckel till god trumpet embouchure är att se tänderna hålls något isär. Generellt ungefär en fjärdedel av en tum. Det enklaste sättet att kontrollera detta är att sätta axeländen basun munstycket mellan tänderna och ha tänderna håll den där. Det är ungefär hur stort tänderna ska vara isär när man spelar.

Kinderna spelar också en avgörande roll i embouchure för trumpet. Medan många börjar trumpetare kan frestas att blåsa ut kinderna för att rymma någon backup i luftflödet, är detta en dålig vana. Det främjar lösa läppar, som kan ha en dålig effekt på tonen kvalitet och utbud. Därför bör kinderna hållas så platt som möjligt när man spelar. Detta kommer också att bidra till att göra andra muskler i ansiktet starkare för trumpetspel.

Placeringen av munstycket är också en viktig faktor. Många nybörjare placera munstycket i exakt mittpunkt mellan de övre och nedre läppar. Att hålla munstycket mestadels på den nedre läppen är en föredragen metod, dock. En tumregel är att ha munstycket ligger med två tredjedelar på underläppen och en tredjedel på överläppen. Detta är särskilt viktigt när man spelar högre toner.