C # 2008 Integer Variabla Typer

November 12

Varje variabel har en fast typ i C #, och heltal (int) variabeltyper är begränsade till heltal. C # har flera andra heltal variabeltyper, som visas i det här diagrammet:

Typ Storlek (byte) Range In Use
sbyte 1 -128 Till 127 sbyte sb = -12;
bitgrupp 1 0-255 byte B = 12;
kort 2 -32768 Till 32767 kort sn = -123;
USHORT 2 0 till 65535 USHORT usn = 123;
int 4 -2147483648 Till 2147483647 int n = 123;
uint 4 0 till 4294967295 uint un = 123U;
lång 8 -9.223.372.036.854.775.808 Till 9.223.372.036.854.775.807 - "en hel del" lång l = 123L;
ulong 8 0 till 18.446.744.073.709.551.615 lång ul = 123UL;