Vad är helio?

February 4

Helio är vetenskapliga instrument som använder en spegel för att reflektera ljuset av solen i en viss riktning. Eftersom solens position i förhållande till jorden förändras under dagen, de flesta helio har någon form av mekanism inbyggd för att spåra denna rörelse. Enkla sådana använda en vanlig urverk mekanism för att följa solen, medan mer komplexa helio inkluderar trackers som känner solens position på himlen eller innehåller mikroprocessor programvara som kompenserar för vinkeln på solen hela solåret.

Ordet HELIO är en förening av det grekiska ordet för "sol", helios, och ordet för "stilla" eller "stationär" stat, och det verkar ha myntats i mitten av 18th century. Som med många vetenskapliga uppfinningar från den perioden, har ett antal uppfinnare krediterats för enheten, vilket gör det oklart vem som egentligen är ansvarig för det. Den vanligaste användningen av helio i det 18th århundradet var för astronomi observationer och optiska experiment. På 20-talet, var matriser av speglar används i en rad av mestadels vetenskapliga tillämpningar, inklusive elproduktion, astronomi, arkitektur och solenergi belysning.

På sätt och vis fungerar HELIO ungefär som solros, som spårar rörelsen av solen över himlen för att maximera exponeringen. Mekaniska helio arbetar på ett liknande sätt, och oftast med samma slutmålet för att utnyttja solens energi. Den mest grundläggande HELIO innebär en svängande urverk mekanism med en spegel placerad på den för att följa solen framsteg över himlen och reflekterar dess ljus till en uppsättning punkt. I laboratoriemiljö, där anordningen kan förflyttas för att kompensera för ändringar i solens vinkel, är denna typ av anordning tillräcklig. Mer komplexa automatiserade helio använder programvara och sensorer för att orientera sig i förhållande till solen. Företag som säljer helio att ge arkitektoniska belysnings accenter eller integrerade belysningslösningar brukar erbjuda dem med inbäddade mikroprocessorer som kan beräkna sol positioneringsalgoritmer.

Massiva matriser av helio som reflekterar ljus till specifika platser och distributionssystem kan hittas i höga byggnader, på solenergi gårdar, som arkitektoniska effekter på strukturer över hela världen, och i många astronomi laboratorier. Användning av helio inom arkitektur ökar, eftersom solljuset är effektiv, fri, och glädjande omgivande belysning. I labben är helio används för solobservationer, inklusive mätningar av solinstrålning, samt för energiproduktion, värmeutveckling, och andra applikationer. Många labs har även siderostats, utformad för annat än solen spårning stjärnor.

  • Helio omdirigera solljus.