Vad är en Plastic Gear?

July 17

En plast växeln är en växel tillverkad av plast. Plast kugghjul används i många maskiner, från kopiatorer till skrivare. Plast växlarna är mycket mer ekonomiskt att producera och tillåter tillverkaren att tillhandahålla en produkt till en lägre kostnad för kunden. Plast kugghjul är tystare och kräver mindre smörjning än sina motsvarigheter stål.

Vid beslut att använda en plast redskap i en maskin, måste tillverkaren undersöka ett antal variabler. Belastningen som placeras på plast växeln är på toppen av den listan. Andra faktorer är ljudnivån maskinen arbeta vid. De flesta maskiner som används i ett kontor inställning använder en serie av plast redskap så att maskinen att arbeta vid en kraftig brusreducering.

Kostnaden är alltid en faktor vid beslut att använda en plast växel. Kostnaden för att bearbeta en metall växel är väsentligt högre än kostnaden för gjutning av en plast växel. Också, ofta användning av en Metal Gear skulle vara till skada för livet av en kontorsprodukt. Användningen av plast och polymerer i ljusa maskiner mandat en plast växel användas. Metall växlar skulle tendera att slipa bort plast spår som de är verksamma på.

Maskiner såsom videokassettspelare som utsätts för damm och smuts användning plast redskap inte bara för de lätta egenskaper, men för förmågan att fungera i smutsiga miljöer. En plast redskap tolererar smuts och skräp mycket bättre än en Metal Gear. Metall utrustar tält att slipa och pulverisera en smuts partikel medan en plast växel tenderar att absorbera smuts partikel. Detta förhindrar frekventa frågor underhålls.

Många plaster är självsmörj. Denna tendens för plasten för att smörja sig är en mycket åberopas egenskap vid utformningen av hushållsprodukter. Genom att använda plast redskap, är produkten kan tillhandahålla kontinuerliga tjänster utan behov av så mycket rutinunderhåll. Detta är särskilt användbart i matlagningen maskiner. Denna typ av maskin är typiskt inte i stånd att använda petroleumbaserade smörjmedel i vissa områden, i synnerhet de som faktiskt kommer i kontakt med livsmedelsprodukten. Plast växlarna är också mycket lättare att rengöra och desinficera.

Förmågan att motstå en jämförbar belastning samtidigt som den är tyst och ljus, liksom de mer kostnadseffektiva produktions funktioner gör användningen av plast kugghjul ett mycket populärt val i tillverkningen. I områden med hög luftfuktighet eller fukt sådant finns i många matlagning maskiner, icke-korrosiva egenskaper av plast gör den till ett självklart val över dess metall kusin.