Vad är det som utmärker Cerebral pares hos barn?

May 7

Cerebral pares är en serie sjukdomar som påverkar en individualâ € s hjärna och nervsystem. Villkoret orsakas vanligen av en skada på hjärnan, vilket kan ske före, under eller strax efter födseln. Eftersom hjärnan är fortfarande under utveckling, symtom på cerebral pares hos barn ofta inte visas förrän de är två eller tre, men kan ytan så snart tre månader efter födseln. Cerebral pares hos barn kan klassificeras som spastisk, athetoid, ataxi, eller blandad. egenskaper cerebral pares hos barn inkluderar trubbel annunciating, mental retardation, vision och hörselrubbningar, och kramper.

Ungefär resultat en av varje 500 födslar i cerebral pares hos barn. Den spastisk sorten är den vanligaste, som förekommer i mer än 70 procent av barn med cerebral pares. Barn med en spastisk form av cerebral pares har vanligtvis stela och svaga muskler, vilket kan orsaka småbarn att gå på tå, eller med ett ben svänga över det andra. Under denna typ av cerebral pares hos barn, kan synen påverkas med förekomsten av lata ögat eller korsade ögon. Andra egenskaper som förknippas med denna form av cerebral pares inkluderar svår utvecklingsstörning, krampanfall, och svårigheter att svälja. Svårigheter att svälja kan leda till andningssvårigheter och kan så småningom leda till skadade lungor.

Den athetoid form av cerebral pares är mindre vanligt, förekommer i cirka 20 procent av barn som föds med cerebral pares. Barn som lider av denna typ av cerebral pares har ofta spontan rörelse i sina lemmar och kropp. Rörelsen kan också vara oberäknelig och kan bli mer oförutsägbar när de blir glada. Barn kan också ha uttalat svårigheter med tal och lider av nerv dövhet.

Den ataktisk form av cerebral pares är den minst vanliga och drabbar nästan fem procent av alla cerebral pares födda. Barn med detta villkor kommer att drabbas av muskelsvaghet och skakningar. Småbarn kommer att gå oregelbundet, ofta med benen spridas brett isär.

Många barn kommer också att lida av en kombination av två av de typer av cerebral pares. De flesta gånger barnen kommer att ha de egenskaper som rör spastisk och athetoid cerebral pares. När barn har en kombination av två former av cerebral pares, de vanligtvis har svår utvecklingsstörning.

Småbarn föds för tidigt bör bevakas noga för att se om de utvecklar egenskaper cerebral pares. Barn med cerebral pares har ofta genomsnittlig eller över genomsnittet intelligens. Dock kan deras förmåga att visa sin intelligens hindras på grund av problem med att verbalisera.

  • De skador som orsakar cerebral pares vanligtvis sker före födseln.
  • Cerebral pares skadar nervsystemet och hjärnans funktion.
  • Många barn med cerebral pares kamp med vardagliga uppgifter, och kan begränsas till en rullstol.