Vad är Abortlagar?

June 4

Abortlagar är lagar som berör olika abortrelaterade metoder i en viss region eller ett land. Dessa lagar avgöra om att utföra och få en abort är lagligt eller olagligt. Också, de avgör lagligheten av metoderna för abort och de krav läkaren, mor och foster måste uppfylla. Det finns inga universella lagar om abort. Internationella abortlagar varierar kraftigt beroende på platsen, och även i USA, abortlagar varierar beroende på stat.

Vanligtvis riktlinjer för de typer av aborter som är lagliga eller olagliga är de främsta slags politik abortlagar täcker. Det finns flera olika metoder för abort, och inom riktlinjer som omfattar dessa typer är också riktlinjer som omfattar tidsgränser. Vissa lagar tillåter endast för aborter inom den första trimestern av graviditeten. Andra tillåter aborter i andra och även tredje trimestern, kanske med eller utan uppfyller vissa kriterier. Många områden har lagar som tar ställning till vad som utgör lagligheten av andra och tredje trimestern aborter, samt typer såsom partiell-födelse abort.

Vissa abortlagar omfattar lagstiftning om hälsorelaterade frågor som gör en abort lagligt eller olagligt. Till exempel, är laglig abort finns i vissa områden om att avsluta graviditeten är nödvändig för hälsa eller moderns liv. Dessa lagar kan också innehålla livskvalitet och hälsa hos fostret. På andra områden är abort olagligt oavsett fysiska eller psykiska hälsa betydelse eller livrädd nödvändighet. Dessutom har många områden ta hänsyn till roller incest och våldtäkt spelat i befruktning för att avgöra om en abort ska vara lagligt eller olagligt.

Om abortlagarna ett särskilt område anser utför och få en abort är lagligt, kan de spänner inkludera vissa krav och förhindra specifika metoder. Till exempel, vissa områden kräva gravida kvinnor för att slutföra en väntetid mellan besöker kliniken eller sjukhuset och ta emot abort. Under denna väntetid, kanske kvinnorna också åläggas att få rådgivning innan anläggningen kommer att utföra abort. I allmänhet är detta att se till den gravida kvinnan har fått tillräckligt med information och tid att fatta ett välgrundat beslut utan att hindra hennes rätt att få en legal abort. Från och med början av 2011, kräver 24 stater i USA väntetider och rådgivning sessioner, men var och en av dem avstår från detta krav om motherâ € s liv eller hälsa är i fara.

Övriga krav vissa abortlagar införts omfattar ålderskrav och föräldrarnas medgivande krav. Vissa lagar diktera huruvida förfarandet kan utföras på en klinik eller om det måste utföras på sjukhus. Det finns också lagar som anger hur många läkare måste delta i förfarandet, vilka omständigheter kräver mer än en läkare, och om en läkare kan vägra att delta i förfarandet.

Finansieringen är ofta närvarande i lagar om abort. Vissa lagar tillåter offentlig finansiering för att betala för aborter, och andra don € t. Många lagar täcker om en sjukförsäkring politik krävs för att täcka aborter och under vilka omständigheter sjukförsäkring kan och canâ € t betala för aborter.

Det finns flera resurser människor kan använda för att lära sig om de specifika abortlagarna ett område. Sådana resurser omfattar medicinsk personal, organisationer som arbetar med familjeplanering och preventivmedel, och även religiösa institutioner. Naturligtvis kan människor komma åt sina egna areaâ € s statliga lagar rörande abort via Internet, offentliga bibliotek, och deras företrädare i området.

  • Vissa abortlagar omfattar ålderskrav.
  • Det finns inga universella lagar om abort.
  • Abort lagar i världen varierar kraftigt från land eller, som i USA, med staten.