Kontroll Symtom på Sadness, Misär och depression

December 17

Symptomen av sorg, misär och depression är ofta förväxlas. För att hjälpa dig att identifiera de erfarenheter som gäller dig, ta en titt på följande lista:

  • Sorg är en känslomässig reaktion på att uppleva livshändelser som väcker en melankolisk, sorgsen eller tung-hearted känsla.
  • Misery är också ett svar på livets omständigheter och är bäst tänkt som en långvarig tillstånd av sorg som uppstår när människor befinner sig i negativa omständigheter för en lång tid.
  • Depression är en psykologisk och känslomässiga tillstånd av långvarig sorg åtföljs av fysiska symptom såsom förändringar aptit, sömnstörningar, låg energi, värk och smärta och dålig koncentration, tillsammans med känslor av hopplöshet, värdelöshet och förlust av motivation.