Social Media Marketing Rules

April 25

Marknadsföring via sociala medier plattformar är inte riktigt samma sak som traditionell marknadsföring. Här är några regler som kan hjälpa dig genomföra en framgångsrik sociala medier marknadsföringskampanj:

  • Se till att du ger dina kunder något värdefullt, eftersom de hade mycket hellre spendera tid att prata med varandra om sina passioner än engagera dig.
  • Inse att olika typer av påverkare spelar olika roller vid olika punkter i marknadsföring tratt. Gör forskningen att veta vem som påverkar dina kunder och där.
  • Knyt ihop alla dina strategier över de sociala medierna. Tänk på hur alla dina sociala program kan arbeta tillsammans i harmoni.
  • Gör dina kunders varumärke förespråkare och partners i ditt företag. Ge dem möjlighet att påverka inte bara marknadsföring men produktutveckling, kundservice, och innovationer, alltför.
  • Utveckla ditt autentiska sociala röst för de sociala medierna. Och gör ditt varumärke ett socialt märke.