Vad är det kors och tvärs Method?

May 29

Den kors-metoden är ett sätt att bestämma den kemiska formeln för föreningarna genom användning valensen för atomerna. Atomer har en central kärna av protoner och neutroner, med lager av elektroner som kretsar runt kärnan i skikt som kallas skal. Det yttersta skalet kan innehålla alltför många eller få elektroner, som beskrivs av en plus- eller minusvalenstal. Föreningar bildas genom utbyte dessa elektroner i reaktioner kallas jonbindning, där elektronerna delas mellan två eller flera atomer.

När en atom med två extra elektroner kombinerar med en annan innehållande en mindre elektron, tar det två av den andra atomen för att bilda föreningen. Kisel innehåller två extra elektroner i sitt yttre skal, medan syre innehåller en elektron kort av ett fullt skal. Den joniska formeln för de två atomerna skulle vara Si & plus; 2 och O -1, vilket visar den joniska valensen för varje.

Med användning av kors-metoden, kan den resulterande föreningen att skrivas genom att överföra valensen för varje atom till den andra, och skriva dem som en nedsänkt. Molekylen till följd av kombinationen av kisel och syre är kiseldioxid, eller SiO 2. Den & plus; 2 valens kiselatomen korsas till syret, och -1 överförs eller korsas till kisel. Crossing valens mellan de två atomer när beskriver molekylen ledde till begreppet kors och tvärs metoden.

Reaktionen av de två atomerna eliminerar varje elektronladdning, eftersom atomerna kombineras i de förhållanden som krävs för att använda alla överskott elektroner. Med en balanserad antal elektroner valensen anses noll, och det finns ingen plus eller minustecken används i en molekylär formel. Joniska molekyler tenderar att vara mycket stabil, eftersom elektronerna delas mellan atomerna, vilket gör en mycket stark kemisk bindning.

En process som kallas reduktion används för att skapa den rätta molekylära namn när de joniska valenser är multiplar av mindre antal. Barium och syre kan kombineras för att bilda bariumoxid, med var och en av de atomer som innehåller en valens av två. Med användning av kors-metoden, skulle valensen av 2 korsas till atom namnet på den andra atomen, vilket resulterar i en molekyl som heter Ba 2 O 2. Indexen kan delas med 2, så den korrekta molekylen är BaO, och valens har reducerats till det minimum som behövs.

Den crisscross Metoden kommer också att arbeta när molekylerna är gjorda av mer komplexa grupper, såsom zinkacetat. Zink (Zn) med ett & plus; 2 valens, kan kemiskt kombinera med ett acetat molekyl (C 2 H 3 O 2) med en -1 valens. Metoden kopplar de två valens för att visa att en zinkatom kommer att kombinera med två acetatgrupper molekyler för att bilda Zn (C 2 H 3 O 2) 2. Så länge som den molekylen har en känd valens kan kors metoden användas för att bestämma den korrekta molekylära strukturen av vilken förening som helst.

  • Atomer har en central kärna av protoner och neutroner.