Hur man skickar flera frågor till MySQL Server

October 28

Ibland vill du skicka två eller flera frågor till MySQL-servern samtidigt. MySQL kan du göra det, men du måste använda en annan funktion för att skicka frågor. Du kan skicka flera frågor med följande funktion:

mysqli_multi_query ($ cxn, $ query)

Du skickar de frågor i en enda sträng med frågor separerade med semikolon:

$ Query = "SELECT * FROM Cust, SELECT * FROM OldCust";
mysqli_multi_query ($ cxn, $ query);

Den multiple_query Funktionen ISNA € t tillgänglig med mysql funktionerna, endast med mysqli funktioner.

Sända frågor kan vara mindre säker än att skicka en förfrågan. När du använder data från en extern källa, se till att du validera utanför uppgifter ordentligt. Anta till exempel att du visa ett formulär som frågar användaren efter ett tabellnamn, och du skapar en förfrågan från tabellnamnet som användaren anger, enligt följande:

$ Query = "SELECT * FROM vän";

Användaren anger tabellnamnet Friend. Frågan är bra. Men antar att användaren anger följande i formuläret:

Vän, DELETE TABELL Vän

Din fråga är då

$ Query = "SELECT * FROM vän, DELETE TABELL Vän";

Om du skickar den här frågan, är frågan inte så bra. Du wonâ € t gillar resultaten. Du har förmodligen inte ville tabellen raderas. Var noga med att alltid sanera data innan du skickar den till MySQL!