Ändra Body Text till en rubrik

March 11

Word innehåller ett kraftfullt Disposition system som gör att du kan göra ändringar i dokumentstruktur snabbt. Du gör detta i dispositionsläget, vilket är lättast anropas genom att klicka på Disposition uppfattning knappen på statusfältet. När du anger Outline uppfattning visar Word en disposition verktygsfältet längst upp i dokumentfönstret. Du använder kontrollerna på verktygsfältet för att ändra indrag nivåer för din disposition, som du har lärt dig i andra frågor av WordTips.

Förutom rubriker, kan du ha brödtext inom dokumentet. Du kanske vill ändra ett stycke av brödtext till en rubrik. Du kan göra detta på något av dessa sätt, efter att placera insättningspunkten på det stycke som du vill ändra:

  • Med hjälp av musen, klicka på Främja verktyget. Detta är den som ser ut som en vänsterpil.
  • Applicera en rubriknivå stil.
  • Med hjälp av musen, dra brödtext indikatorn (den lilla rutan till vänster om brödtexten punkt) till vänster.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (769) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Ändra Body Text till en rubrik.