Lägga till och subtrahera med Powers

August 21

För att lägga till eller dra ifrån med befogenheter, både variablerna och företrädarna för variablerna måste vara samma. Du utför begärda åtgärder på koefficienter, lämnar variabeln och exponenten som de är. När du lägger till eller dra ifrån med befogenheter, de villkor som kombinerar alltid har exakt samma variabler med exakt samma befogenheter.

Exempel 1:

x + x + x = 3 x

Eftersom variablerna är desamma (x) och befogenheterna är samma (det finns inga exponenter, så exponent måste vara 1), kan du lägga till variablerna.

Exempel 2:

Lägga till och subtrahera med Powers

Eftersom variablerna är desamma (x) och befogenheterna är samma (2), kan du utföra de nödvändiga operationer på variablerna.

Exempel 3:

Lägga till och subtrahera med Powers

Fastän variablerna är desamma (x), vilka befogenheter är inte desamma (1, 2, 3, och 4). Det går inte att förenkla dessa termer, eftersom endast de variabler är desamma, och båda variablerna och de befogenheter behöver vara densamma.

Exempel 4:

Lägga till och subtrahera med Powers

Ibland inte alla variabler och befogenheter kommer att vara samma - du kan stöta på ett problem som har flera grupper av variabler och befogenheter som inte är densamma. I det här fallet, bara du lägger till eller dra ifrån termer vars variabler och befogenheter är desamma. (Observera att exponent listas i ordning från högsta till lägsta. Detta är en vanlig metod för att göra svaren lätta att jämföra.)