Vad är det USA: s finansdepartement Ansvarig för?

April 2

Den USA: s finansdepartement har huvudansvaret för att säkerställa den finansiella stabiliteten i landet. Dess tjänstemän arbetar som rådgivare till USA: s president om ekonomiska och finansiella frågor. Denna myndighet ansvarar även för att producera papper och mynt pengar, samt att distribuera den till banker. Det kan också låna pengar från andra regeringar, på uppdrag av nationen.

Samla skulder till Amerika är en av de primära uppgifterna för USA: s finansdepartement. Myndigheten kan samla in medel som lånats av andra länder. Det kan också ta emot skatteskulden av amerikanska medborgare. Denna organisation bidrar till att samla skatter, delvis genom att hjälpa Internal Revenue Service (IRS) upprätthålla skattelagar och åtala skattesmitare.

Denna avdelning leds av finansministern. Denna individ är medlem av presidentskåpet, liksom USA: s nationella säkerhetsråd. Han ger råd till presidenten på sådana frågor som ekonomiska eller skattefrågor. Han kan också varna verkställande direktör för eventuella ekonomiska katastrofer, och rekommendera åtgärder för att minimera ekonomiska uppoffringar för den regering eller dess medborgare.

Den finansdepartementet övervakar tryckning och stämpling av alla amerikanska mynt och sedlar, som också kallas noter. Mynt produceras av US Mint, medan valuta skrivs av Bureau of Engraving and Printing. Båda dessa rapporterar direkt till finansavdelningen.

Efter produktionen av pengarna, gör denna byrå att den distribueras till Federal Reserve, vilket i sin tur frigör medel till banksektorn. Finans försöker också att förutsäga hur mycket pengar det ska skrivas ut genom att övervaka de nuvarande ekonomiska förhållandena och jämföra statistiken historiska data.

Presidiet av alkohol, tobak och skjutvapen (ATF), kontor Inspector General, och brott Enforcement Network (FinCEN) Financial är alla byråer som leds av USA: s finansdepartement. Dessa utför alla undersökningarna av brott som skulle kunna påverka den amerikanska ekonomin. Sådana brott kan omfatta olaglig försäljning av tobak, internationella ekonomiska brott, eller fall av regerings bedrägeri eller missbruk.

Den USA: s finansdepartement har funnits sedan slutet av 1700-talet. Det är godkänt av den amerikanska kongressen att övervaka frågor som rör landets ekonomiska säkerhet. Dess existens är avgörande för den ekonomiska välstånd av den amerikanska regeringen och dess medborgare.

  • Den finansdepartementet ut medel till Federal Reserve.
  • Treasury tjänstemän råda Vita huset om ekonomiska och finansiella frågor.