Ta bort en Macro

September 26

Många makron som du spelar eller skapar används för ett visst ändamål; de är inte avsedda att användas om och om igen under långa tidsperioder. Detta innebär att när dina behov förändras, kommer du att ha tillfälle att radera makron. För att radera ett makro, följ dessa steg:

  1. Tryck Alt + F8. Word visas dialogrutan Makron.
  2. I listan med makron, välja det makro du vill ta bort. Knappen Ta bort blir tillgänglig.
  3. Klicka på Ta bort.
  4. Upprepa steg 2 och 3 för varje makro som du vill ta bort.
  5. Klicka på Stäng när du är klar.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (986) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Ta bort en Macro.