Vad är Aktieägare Ansvar?

May 23

När ett bolag är etablerat, är lager säljs till köpare som kallas aktieägare. Dessa aktieägare äger nu företaget, men det juridiska ansvaret för koncernens skulder eller åtgärder faller till stor del på företaget självt eller dess styrelse, snarare än aktieägarna. I vilken utsträckning en aktieägare är ansvarig för alla beslut eller åtgärder av ett företag kallas skuld aktieägare. I ett aktiebolag, är ytterst begränsat ansvar för aktieägarna.

Den modernt bolag utvecklats främst för att skydda ägarna av ett företag från risken för oöverstigliga förlust. En aktieägare i ett bolag riskerar att förlora bara den mängd av hans initiala investering, snarare än den totala summan av bolagets skulder. Dessutom innebär aktiebolag aktieägare som en aktieägare kan bredda sin portfölj genom att investera i flera företag, öka pool av kapital tillgängligt för företag. Detta gör att företag att ta på mycket större projekt och tillhörande skulder.

I många fall kan en aktieägare ta en dubbel roll som officer eller uppdragsgivare i företaget. I den situationen måste aktieägare vara mer noga med att skydda sina personliga tillgångar. Vid undertecknandet juridiska dokument, till exempel, är det viktigt att komma ihåg att lägga den officiella titeln som hölls med företaget. Detta kan begränsa ansvar i samband med undertecknandet.

En aktieägare kan öka sin risk genom att garantera ett företagslån med personliga tillgångar, så kallade co-signering. I ett sådant fall har regeln om aktiebolag aktieägare inte tillämpa och personliga tillgångar hos denna delägare skulle gripas för att betala skulden. Dessutom skulle eventuella rättsliga följder eller åtal som härrör från åtgärder bolaget gör bygger på att personlig garanti falla på aktieägaren.

Det finns många olika typer av företag runt om i världen, som regleras av många olika organ. Begreppet ansvar aktieägare är dock ganska allmänt och gäller nästan universellt i den begränsade utsträckning i vilken en aktieägare är ansvarig för de åtgärder i bolaget. I USA, är ett bolag en juridisk person som tar ansvar för sina egna handlingar.

Ett bolag kan fungera som en kärande i ett civilt eller brottsprocess, och kan förpliktas att betala skadestånd i stämningar. Om företaget inte kan betala skadeståndet eller avgifter, kan det lösas. I ett sådant fall har individuellt ansvar aktieägare inte sträcka sig längre än den mängd som aktieägare personliga investering.