Använda Autokorrigering till Start Makron

October 16

William frågade om det var möjligt att på något sätt knyta makron i Word till autokorrigeringsposter. På så sätt, om en post Autokorrigering genereras, då ett makro kunde börjat bearbeta text eller fyll i informationen mer komplex än vad en vanlig post Autokorrigering tillåter.

Tyvärr finns det inget sätt att knyta de två tillsammans. Den närmaste funktionen i Word är möjligheten att ställa in kortkommandon för att inleda makron. Exakt hur du gör detta diskuteras andra frågor av WordTips.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1540) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Använda Autokorrigering till Start Makron.