Vad är en Lock Limit?

December 28

Ett lås Gränsen är en situation i samband med priserna på ett terminskontrakt. När denna typ av gräns sker, den nuvarande aktiekursen för kontraktet når en nivå som är lika med gränsen priset erkänns numera av utbytet där kontraktet handlas. När ett lås gräns har identifierats, kommer handelsaktiviteten inom denna utbytet utesluter några erbjudanden som är större eller mindre än vad som lås gräns i samband med att terminskontrakt.

Nyckeln till att skapa ett lås gräns situation är gränsen pris som bestäms av utbytet. De flesta börser kommer att använda ett flertal kriterier för att ställa in den här typen av förutbestämt pris, inklusive den finansiella stabiliteten i den underliggande företag som emitterar kontraktet. Inrättandet av en gräns priset är faktiskt till fördel för investerare, eftersom det bidrar till att minimera mängden förlust som investerare kan ådra sig på terminskontrakt.

Normalt är ett lås gräns införas för en enskild handelsdag enda dagen. Detta innebär att om en måndag, börskursen på ett terminskontrakt hoppade från strax under exchangeâ € s gräns pris till något över det priset, skulle det inte vara tillåtet att glida tillbaka under denna gräns pris för resten av dagen . På liknande sätt, om börskursen halkade under gränsen pris som fastställts av utbytet, eventuella ytterligare order som låg under denna gräns priset inte skulle avrättas för resten av handelsdagen. Huruvida ett lås gräns skulle ske nästa handelsdag skulle bero på hur handelspriserna jämfört med gränsvärdet priset i samband med att terminskontrakt. I extrema situationer kan ett lås gränssituation erkännas för flera på varandra följande dagar, baserat på vad som händer med de försök till avslut i detta kontrakt på var och en av dessa dagar.

En av fördelarna med ett lås gräns är att det skapar en viss nivå av skydd för investerare som är engagerade i handeln med terminskontrakt. På grund av graden av risk i samband med denna typ av investeringar, är potentialen att upprätthålla förluster betydande. Genom att etablera någon form av gräns pris, ger ett utbyte investerare med ytterligare ett verktyg att använda för att bedöma lönsamheten i att köpa eller sälja terminskontrakt i fråga, ett drag som inte bara hjälper investerare utan också hjälper till att hålla handel på börsen rask och något balanseras.

  • En av fördelarna med ett lås gräns är att det skapar en viss nivå av skydd för investerare som är engagerade i handeln med terminskontrakt.