Använda objekt Ankare

September 17

När du infogar en bild eller annat objekt i Word-dokumentet, och att objektet är inställd på att sväva över text, hävdar Word en intern "ankare" för att indikera punkt med vilken objektet är associerad. Normalt ankare är inte synliga. Du kan göra dem synliga, dock genom att följa dessa steg:

  1. Se till att du tittar på ditt dokument i Utskriftslayout vy. (Denna uppfattning kallas vyn Sidlayout i Word 97.)
  2. Välj Alternativ på Verktyg-menyn. I Word visas dialogrutan Alternativ.
  3. Se till att fliken Visa visas. (Se figur 1.)

    Använda objekt Ankare

    Figur 1. fliken Visa i dialogrutan Alternativ.

  4. Se till att objekt Ankare kryssrutan är markerad.
  5. Klicka på OK.

Nu, när du väljer ett objekt som flyter över din text, visar Word en bild av ett ankare i marginalen till vänster om stycket med vilken den markerade bilden är associerad. Om du vill ändra föreningen drar ankaret till en annan punkt.

Du bör notera att du bara kan arbeta med objekt ankare om du visar dokumentet i vyn Sidlayout.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (681) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Använda objekt Ankare.