Vad är Klimatologi?

August 21

Klimatologi är den vetenskapliga studien av klimat, vilket definieras som den genomsnittliga väderförhållanden under en tidsperiod. En gren av studie inom meteorologi, det tar också hänsyn till variabler och medelvärden av kortsiktiga och långsiktiga väderförhållanden. Klimatologi är annorlunda än meteorologi och kan delas in i olika områden i studien.

Olika metoder för detta område kan tas, inklusive paleoklimatologi, som fokuserar på att studera klimatet under loppet av Eartha € s existens genom att undersöka uppgifter om trädringar, stenar och sediment, och iskärnor. Historisk klimatologi är främst inriktat på klimatförändringar genom historien och effekterna av klimatet på människor och händelser över tid.

Även både klimatologi och meteorologi är studieområden som anses grenar av liknande områden i studien, skiljer klimatologi från meteorologi eftersom dess fokus ligger på medelvärden av väder och klimatförhållanden under en lång tidsperiod. Meteorologi är mer inriktad på aktuella väderförhållanden som fuktighet, lufttryck och temperatur och prognoser på kort sikt väderförhållanden framöver.

Klimatologi och meteorologi kan användas tillsammans med varandra, särskilt vid väderstationer som skapar basmodeller att titta större, utveckla och förändrade vädermönster som orkaner och tropiska stormar. Klimatologi däremot fokuserar också på hur förändringarna i klimatet uppstår och hur dessa förändringar kan påverka framtida förhållanden. Det och andra grenar av atmosfärisk eller miljövetenskap studeras på många fyraåriga universitet. En klimatolog är namnet på en person som har studerats detta ämne.

Klimatologer arbetar på olika platser för olika organisationer. I de flesta fall anses det ett forskningsområde och människor i detta område kan fungera även i biologi, zoologi, eller miljöområdet. Klimatologi är viktigt på alla dessa områden, eftersom långsiktiga förändringar i klimatet kan påverka framtiden för växtodling, energi, djur och även människor.

  • Tropiska stormen sedd från rymden.
  • Klimatologi är annorlunda än meteorologi och kan delas in i olika områden i studien.