Vad är en strömkälla?

August 10

En strömkälla är en del av utrustningen som används för att framställa eller ta emot en elektrisk ström. Det är relaterad till spänningskällan, som är den dubbla av strömkällan. Ofta kommer en strömkälla användas för att driva olika maskiner, som kan erhålla energi från den elektriska strömmen som alstras. Det finns ett stort utbud strömkällor tillgängliga, såsom motståndskällor, aktiva källor, radiofrekvens (RF) strömkällor, och likström (DC) och växelström (AC) källor. Varje typ använder en annan mekanism för att generera och upprätthålla en elektrisk ström.

Motståndskällor anses vara de enklaste formerna av strömkällan. De innefattar en krets som innehåller ett motstånd i serie med en spänningskälla. Den ström, som alstras från detta system är ekvivalent med amplituden hos spänningen, dividerat med resistansen för motståndet.

Ett motstånd strömkälla betraktas allmänt inte effektivt på egen hand på grund av den stora mängd effekt förloras i resister, men många typer av löpande käll använda delar av denna inställning. Till exempel, aktiva strömkällor ersätta ofta en annan faktor för motståndet. Dessa använder delar av transistorer eller vakuumrör att ersätta motståndet eftersom de kan fungera som strömkällor när levereras med energi. Genom att ersätta dessa delar i för motståndet, kommer systemet inte att förlora lika mycket ström.

DC- och AC-källor används frekvent i många olika processer som kräver elektrisk energi. Likström är helt enkelt flödet av en elektrisk ström i en riktning, medan växelström involverar en alternerande riktningen för strömflödet. AC kan omvandlas till DC med hjälp av en likriktare, en anordning som endast tillåter ett riktningen för strömflödet. Utrustning såsom batterier, solceller och lågspännings- har ofta användning av en likströmskälla, medan vissa motorer och typer av belysning förlita sig på en växelströmskälla.

RF-ström källa skickar elektriska signaler vid frekvensen för radiovågor. De skiljer sig från DC och AC källor eftersom de är verksamma på en lägre frekvens och en högre spänning. Dessutom driver RF-ström i allmänhet längs ytan av en elektrisk ledare i stället för helt inom den, och den har kapacitet att resa genom isolerande element. Den har också en större förmåga att jonisera gas och gas plasmamaterial vilket gör den optimal för vissa processer, såsom elektriska bågsvetsning och tunn film sputtering.