Vad är Radio Telemetry?

October 4

Radiotelemetri använder radioteknik för att utföra fjärrmätningar i ett försök att redovisa och analysera information. Data överförs från punkt till punkt via radioteknik för att skapa radio telemetrisystem, gör det möjligt för användarna att samla information och använda den för att göra en bestämning om ett ämne. Vanligtvis kräver detta system yttre instruktioner i syfte att fungera. Detta görs genom en process som kallas fjärrkontroll kontroll.

Begreppet radiotelemetri använder samma grundläggande teknik som standard radioapparater som finns i bilar och bostäder. Sändare varierar i storlek från små bärbara enheter till stora radiostationer, och alla avger radiovågor. Dessa vågor överförs genom en antenn till en mottagare. Generellt inte systemet använder komplexa informationsöverföring som kodning, utan helt enkelt signaler som sänds vid specifika frekvenser. Detta gör det möjligt för användare att identifiera platsen, riktning och andra data om ett visst ämne.

Många gånger använder telemetriutrustning helt enkelt en serie ljudsignaler, var och en med ett annat syfte. De som på mottagarsidan kan ringa via olika frekvenser, liknande hur människor lyssnar på radio ändra ratten på en bilstereo. Men de frekvenser som används för radiotelemetri är på en högre skala än normalt ljudsändningar.

En av de viktigaste moderna former av teknik är fjärr radiotelemetri systemet. Kraftfulla radiosändtagare ansluta till fjärrövervakningsstationer via trådlös kommunikationsteknik. Dessa kan innehålla inbyggda felkorrigering funktioner, öka noggrannheten i dataöverföringen och ger sömlös kommunikation med liten eller ingen störning såsom överhörning. Fördelen med detta system är dess förmåga att användas på olika plattformar. Fjärrsystem kan utnyttjas globalt med satellitteknik, medan traditionella medier var begränsade i sortimentet.

Radiotelemetri används i en mängd olika branscher för att underlätta en effektivare uppföljning och kontroll av ämnen. Till exempel, djurlivet industrin använder små sändare kopplade till djur för att möjliggöra spårning över stora avstånd. Forskarna kan identifiera vandringsvägar och lokalisera djuren för intervention när det behövs.

Några av de mest avancerade formerna av radiotelemetri används av militären för att styra robot flygplan såsom Predator drönare. Använda fjärr radiotelemetri kan drönare styras från var som helst i världen. Komplexa dataströmmar möjliggör piloter att ackumulera och bearbeta data i realtid, vilket möjliggör flygkontroll.

  • Radioteleskop arrayer och lyssnar stationer kan bestämma hastighet och riktning av ett objekt genom att mäta hur radiosignaler den avger skift.
  • Radio telemetri kan användas för att styra obemannade flygplan.