Vad är Acid rengöring?

September 28

Acid rengöring är en process som används för att ta bort olika typer av missfärgning och vanära från metaller eller murverk. Denna typ av rengöringsmetod används vanligen för att hålla tegelväggar, betong trottoarer och byggnader metall lagring ren och ser nya. Vissa former av denna typ av städning sker även i hemmet som ett sätt att ta bort anlöp eller hårt vatten fläckar från olika ytor. Beroende på det material som skall rengöras, och den typ av fläckar som är närvarande, kan rengörings syran vara stark eller mild.

De exakta metoderna för syrarengöring varierar, beroende på situationen. Föremål såsom skålar kan den läggas i en kombination av vatten och någon typ av surt rengöringsmedel för att ta bort mat fläckar. Vid rengöring väggar eller gångbanor, den metod vanligtvis innebär att använda en konstant ström av vatten som en del av tvättprocessen. Det är också möjligt att belägga ytan med ett rengöringsmedel, låt det in för en kort tid, sedan skrubba ytan för att avlägsna vanära eller bets.

Mild syra rengöringsmedel används ofta för att hantera hushållsrengöringsuppgifter. Ättiksyra och citronsyra finns i många av de vanliga rengöringsmedel som är avsedda att lösa upp hårt vatten fläckar på duschväggar och dörrar, samt att ta bort rostfläckar från porslin. Liknande produkter som innehåller grädde av vinsten kan användas för att rengöra mässing och koppar krukor, ljusstakar och andra tillbehör med relativ lätthet.

Starka sura rengöringsmedel används när matt eller bets är mer motståndskraftig. Dessa föreningar innehåller vanligen saltsyra, svavelsyra, natriumbisulfat, eller någon kombination av de tre. Sura rengöringsmedel av denna typ är effektiva när du tvättar ner betong, syrarengöring aluminium eller tegel, eller hantering av svåra fläckar i en toalettskål. Beroende på mängden av utspädning som sker med syran, kan det vara nödvändigt att applicera produkten mer än en gång att helt rengöra området.

Med någon typ av syra rengöring projekt är det viktigt att skydda kroppen från kontakt med den sura produkten i sig. Detta kan innebära att bära skyddshandskar, och eventuellt tar tid att använda skyddsglasögon över ögonen. Eftersom vissa produkter kan bleka ut tyger, är det i allmänhet en bra idé att bära gamla kläder vid hantering av rengöringsuppgift. Om du arbetar med syran i ett slutet utrymme, är det ofta en bra idé att använda sig av en ansiktsmask också, för att förhindra inandning av ångor. Medan de flesta syror är säkra att använda med lämpliga försiktighetsåtgärder, kan underlåtenhet att använda tillräckligt skydd orsaka fysiskt obehag för ögon och hud.

  • Syrarengöringsprodukter kan vara användbara för att avlägsna vissa typer av toalett fläckar.
  • Mild syra rengöringsmedel används ofta för att hantera hushållsrengöringsuppgifter.