Vilka är de olika Metoder för Fraud Detection?

September 3

Den vanligaste metoden för att upptäcka bedrägerier kommer genom tips från personer i eller utanför ett företag eller organisation. Bedrägeri kan också upptäcktes av en slump efter en klient klagar en räkning, som meddelar en utredning redovisningspraxis. Interna och externa kontroller, såsom revisioner, kan också avslöja bedrägeri, men denna metod är inte lika effektivt som att använda en rättsmedicinsk revisor att granska finansiella rapporter. Data mining, även kallad dataanalys, använder datorprogram som ett verktyg för att upptäcka bedrägerier, vilket kanske känner igen ovanliga mönster i finansiella poster.

Vissa företag tillhandahåller en hotline eller annan metod som anställda, leverantörer eller kunder kan använda om de misstänker oärlighet. Vissa myndigheter förlitar sig också på spårning av bedrägerier tips från allmänheten eller arbetskamrater genom anonyma informationslinjer. Föreningen för Certified Fraud Examinatorer uppskattar att en tredjedel av alla bedrägeriutredningar börjar med information som tillhandahålls via ett tips.

Oavsiktlig spårning av bedrägerier kan ytan när en anställd är frånvarande och en annan anställd upptäcker en avvikelse på ett konto. Han eller hon kan hitta skillnader mellan dokumenterade in- och banktillgodohavanden. Bedrägeri kan också framkommit när en anställd blir misstänksam om en medarbetare som verkar leva över sina medel.

De flesta företag inkluderar interna och externa kontroller som spårning av bedrägerier verktyg. De utför regelbundet revisioner och förena konton. Ovanliga skrivningar eller frekventa justeringar i fonder skulle kunna tyda på ett område som behöver granskas. Externa revisorer granska vanligtvis interna kontrollrutiner för att avgöra om de är effektiva eller behöver ändras för att minska risken för bedrägerier.

Vissa företag använder informella metoder för att upptäcka bedrägerier genom att övervaka anställda som kan stjäla från företaget. De får undersöka arbete som utförs av en anställd med kända juridisk, ekonomisk eller missbruksproblem. Anställda som uppvisar tvivelaktiga arbetsetik, de som utför dåligt, och arbetstagare som kroniskt klagar sina jobb kan frestas att begå bedrägeri. En annan ledtråd som kan leda till att upptäcka bedrägerier uppstår när en anställd som hanterar pengar blir skyddande av hans eller hennes uppgifter, vägrar att låta en annan anställd tillgång till finansiella dokument. Sådana människor sällan missar arbete eller ta en semester av rädsla för upptäckt.

Bedrägeribekämpning taktik inkluderar noggrann screening av anställda med tillgång till finansiering eller finansiella rapporter. Företagen kan också minska risken för bedrägerier genom att anta en strikt etisk kod som gäller för alla anställda. Undervisning arbetstagare att inse ovanlig aktivitet som skulle kunna tyda på oärlighet representerar en annan strategi som används av vissa företag. Att ge tillräcklig säkerhet för fysiska lokaler skyddar data och tillgångar från missbruk.

  • Datorprogram kan användas för att upptäcka bedrägerier.