Vilka är de funktioner Norepinephrine?

January 3

Spelar flera nyckelroller i flera av den mänskliga kroppens större system, är noradrenalin bland de mest betydelsefulla av de signalsubstanser som innefattar aminosyran gruppen och kategoriseras som en funktionell hormon. Ursprung locus ceruleus i hjärnstammen, binjuremärgen, liksom de postganglionära neuroner inom det sympatiska nervsystemet, kan norepinefrin utlösa en serie komplexa reaktioner och effekter. Ofta även kallat noradrenalin, ämnet karakteristiskt släpps mitt i ett fysiskt eller psykiskt beskatta eller stressigt händelse. Produktion av noradrenalin påverkar driften av det mänskliga nervsystemet, kärlfunktioner, leverprocesser och humör reglering. Användbara inte bara under tider av naturliga, internt släpp, noradrenalin även används vanligen medicinskt för att behandla en rad sjukdomar och tillstånd.

Samspelet av noradrenalin och nervsystemet bevisas av sitt stöd för kampen-or-flight instinkt och dess öka mental skärpa, vakenhet och uppmärksamhet i tider av stress eller fara. Denna interaktion med det centrala nervsystemet producerar de hektiska reaktioner som ofta åtföljer hotande eller farliga omständigheter. Ämnet är inte produceras på obestämd tid, men bara så länge som är nödvändigt för att bemöta krisen till hands. Överproduktion av norepinefrin i binjuremärgen kan resultera i upphörande av fysiologiska funktioner, inklusive matsmältning, och är därför hållas under kontroll genom frisättning av utjämnings mängder av kortisol.

När fungerar som ett hormon, har detta viktig signalsubstans förmågan att förändra driften av det vaskulära systemet genom att höja hjärtfrekvensen, påskynda blodflödet och öppnar blodkärlen. Under tider av stress eller ångest, detta ämne påverkar också bearbetning av glukos, som erbjuder tillgång till ytterligare förråd av energi. Dessutom arbetar noradrenalin för att öka kroppens förmåga att effektivt hantera påfrestningar genom att ge ökad syre till hjärnan och ökad blodflödet till muskelsystemet.

Det har visat sig att människor som lider av depression och schizofreni visar vanligtvis obalanser i noradrenalin nivåer. Kroppens förmåga att hantera frisättningen och retention av substansen kan regleras med hjälp av läkemedel interventioner avsedda att justera mängden av denna nyckel signalsubstans som kommer att vara närvarande i kroppen. Människor som lider av lågt blodtryck, eller onormalt lågt blodtryck, kan också dra nytta av införandet av ytterligare noradrenalin, som kan de som lider av septisk och neurogen chock. Mediciner formulerade att höja noradrenalinnivåerna har också visat lovande resultat i behandling av Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Med tanke på dess centrala roll i ett så brett spektrum av fysiologiska processer och reaktioner, de läkemedel indikationerna för noradrenalin bara tjänar till att understryka vidden av dess potentiella tillämpningar.

  • Noradrenalin ökar syre till hjärnan.