Vad är Retail Bedrägeri?

January 2

Retail bedrägeri är ett brott begås av en person eller grupp av individer mot ett företag som erbjuder varor till försäljning till allmänheten. Sådana brott avser erhålla varor utan att betala för objektet, bedrägligt åter objekt att erhålla en otillbörlig återbetalning, eller på annat sätt lura en detaljhandelsanläggning av sina rättmätiga intäkter. Uppgifterna om vad utgör sådana brott varierar från en jurisdiktion till nästa.

Inte alla brott stöld eller vilseledande utgör detaljhandeln bedrägeri. Små stölder vanligtvis debiteras som snatteri, vilket innebär snatteri eller liknande smärre avgifter. Stora stölder och bedrägerier i flera tusen dollar debiteras som stölder. Retail brott som klassificeras som bedrägeri faller i allmänhet någonstans mellan snatteri och stöld. I vissa jurisdiktioner måste brott detaljhandeln bedrägeri förekomma under timmar när anläggningen är öppen för företag med allmänheten. Brott inträffar utanför normala driftstimmar, å andra sidan, klassificera som stöld eller inbrott.

I USA, varje stat och varje efterföljande jurisdiktion avgör vad dollarns värde eller pris en stöld blir en akt av bedrägeri. Likaså varje jurisdiktion avgör också exakt vilka handlingar utgör detaljhandeln bedrägeri. I vissa stater, omfattar detta brott värdelösa eller vanärade kontroller; otillåten eller bedräglig användning av kreditkort; organiserade grupper som ägnar sig åt snatteri eller snatteri; samt snatteri av värdefulla föremål, anställd stöld, eller misrepresented retur bedrägerier. Beroende på den specifika behörighet, kan sådana brott vara förseelser eller brott.

Den främsta skillnaden mellan allmän stöld av varor och detaljhandel bedrägerier ligger i värdet av poster stulna och den metod med vilken svaranden fungerar. I fallet med stöld av detaljhandeln medarbetare, avgränsningen ligger i att dra nytta av en employersâ € förtroende och personal privilegium. Den bedrägliga karaktären av en sådan brott, i de flesta jurisdiktioner, utgör detaljhandeln bedrägeri oavsett dollarns värde. Förlust till detaljhandeln etablering i form av skadestånd avgör enbart om brottet kommer att debiteras som en förseelse eller ett brott.

Privatkunder begår liknande brott som faller under samma premiss för bedrägeri och därför föremål för liknande åtal. Växla prislappar för att få ett lägre pris, ta bort prislappar göra anspråk direkt ägande, eller snatteri varor värda mer än stats införts dollar gränserna är alla exempel på detaljhandeln bedrägerier som begås av kunderna. Utöver dessa brott, kunder begår även detaljhandeln bedrägeri när de återvänder poster under falska förespeglingar med avsikt att få en bedräglig återbetalning.

  • Retail bedrägerier kan påverka priserna på objekt i en butik.
  • Organiserade grupper som ägnar sig åt snatteri kan utgöra detaljhandeln bedrägeri.
  • Byta taggar från försäljning objekt och full från kläder för att få en rabatt är en typ av detaljhandel bedrägeri.
  • Att sälja knockoff varumärken är en typ av detaljhandel bedrägeri.