Hur väljer jag det bästa Djup Meditation Musik?

July 2

Djup meditation musik är tänkt att leda en lyssnare in i en djupt avslappnad, fokuserad, och ibland transliknande tillstånd. Den bästa musiken för sådana ändamål varierar från person till person, men det finns flera olika typer av musik som är skapad just för att meditation. Vissa har mjuka, lugnande melodier, ofta med tillägg av ljud från naturen som vind blåser genom filialer eller vågorna som slår mot en strand. Andra är baserade på mer intensiva elektroniska ljud, ofta med upprepade sektioner avsedda att leda en i trance-liknande tillstånd. Många använder även isochronic toner eller binaural beats, som är särskilda typer av ljudvågor som är avsedda att påverka hjärnan våg mönster.

De enklaste och vanligaste formerna av djup meditation musik involverar generellt mjuka, tysta och avkopplande instrumentsektioner. De är avsedda att ha en lugnande effekt och att stänga ute omgivande ljud, inte för att påverka eller fokusera sina tankar på något särskilt sätt. Även denna form av djup meditation musik kan vara till nytta för dess lugnande effekt, kan det vara för lugnande och kan lätt invagga lyssnaren att sova. För dem som kan förbli fokuserad och vaken, är denna form av musik ofta bäst, eftersom det kan vara avkopplande utan att vara störande.

Andra typer av djup meditation musik är främst elektroniska och är vanligtvis baserade på snabba, upprepade ljud. Även sådan musik kan verka hård och obehaglig i början, kan upprepning faktiskt leda en in i en djup trance-liknande tillstånd, som ljudet effektivt blockerar externt buller och ger en konstant takt som att fokusera. Av denna anledning, många anser sådan elektronisk "trance musik" att vara den bästa djupa meditation musik. Dessa former av musik innehåller ofta enstaka upprepade ljud eller lågfrekventa ljudpulser avsedda att påverka hjärnvågor för att framkalla ett tillstånd av djup meditation. För denna effekt till arbete, är det ibland nödvändigt att höra olika toner i varje öra, vilket skulle kräva en att bära hörlurar.

Olika sorter av meditation har ofta olika mål. I många, är målet att helt klart ens sinne och att uppnå en mycket djupt tillstånd av lugn som generellt är omöjligt att uppnå utan fokuserad ansträngning. Djup meditation musik kan göra denna form av meditation svårt, som man kan känna sig tvingade att fokusera på musiken istället för att rensa sitt sinne. I andra är målet att nå ett avslappnat tillstånd som möjliggör fokuserad kontemplation av särskilda idéer. För vissa typer av meditation, innehåller den bästa djupa meditation musik inspelningar av röster som är avsedda att fokusera lyssnarens tankar om dessa idéer.

  • Meditation musik ska vara musik utan text.
  • Mjuk instrumental musik är mycket lugnande, vilket gör den idealisk för meditation.
  • Djup meditation musik är tänkt att leda en lyssnare in i en djupt avslappnad, fokuserad, och ibland transliknande tillstånd.