Vad är en färdskrivare?

October 16

En färdskrivare är en liten krets av papper som är inskriven med en linje som lastbils enheter. När lastbilen är i rörelse, är en linje dragen. När bilen stannar, slutar linjen dras, men skivan fortsätter att rotera. Dessa enheter har inkluderats i de europeiska lastbilar enligt lag sedan 1980-talet, men kan brytas. Digitala färdskrivare har utvecklats för att minimera detta problem.

Förre linje dragen, visar en färdskrivare för hur länge och hur snabbt en lastbil körde. Bristen på varumärken för när lastbilen var tomgång är ett bevis på att en leverans var sjönk. Om trucken är i en olycka, kommer märket för att visa upp också. Med hjälp av ett mikroskop, kan undersökas för hopp som görs när lastbilen var i en olycka vara linjen göras av pennan.

Färdskrivare kan brytas. Förare kan blockera pennan från att skriva även när lastbilen är i rörelse eller markera en linje för att visa att de körde när lastbilen har stoppats. En annan metod som inte kräver förfalskning skulle vara om föraren helt enkelt "glömt" att sätta i pappersskivan inuti färdskrivaren innan du lämnar på en resa. En andra färdskrivare kan även vara riggad till samma bil så att en annan förare har bevis på en enhet som de inte gjorde.

Digitala färdskrivare har utvecklats, som är mindre benägna att brytas än de som använder pappersskivor. Dessa färdskrivare visa tid och avstånd lastbilen har gått digitalt. Den information som samlats in under körningen lagras på smartkort, som vände in som bevis på arbetet. En digital färdskrivare information kommer ofta krypteras för att avskräcka hackare.

Färdskrivare har många användningsområden förutom att fungera som arbetsloggar. I Tyskland kan en färdskrivare användas som ett rekord att straffa fortkörning. På platser där förarnas raster är obligatoriska, färdskrivare visar att de tas och att en förare inte fungerar även när utmattad. Diskarna kan även användas som bevis i anspråk för oavlönat arbete eller när en arbetsgivare har drivit sina anställda att arbeta efter orimliga gränser.

En färdskrivare kan också fungera som en värdefull data som gruva för ett företag. Sammanställa data från alla färdskrivare kan visa en hel del om hur ofta företagets policy följs. De kan också visa arbetsmönster och hur väl arbetare kunde träffa mål.