Vad Är Railroad Era?

November 8

Järnvägen eran var en period av snabb geografisk och ekonomisk expansion i USA underlättas av tillväxten av järnvägar mellan 1840-talet och tidigt 1900-tal. Under denna period växte ett antal stora och små järnvägar i hela landet att tillhandahålla tjänster till samhällen i fjärran områden. De möjliggjorde snabb transport av gods som timmer, vete, och nötkreatur, liksom människors rörlighet. Järnvägar fortsatte att vara en viktig metod för transport förrän de började ersättas av lastbilstransporter.

Utveckling av ångmaskiner var ett viktigt ögonblick i mänsklighetens historia, och USA var tidigt ute med järnvägen teknik. Delvis var detta på grund av medborgar € s blotta storlek; Det kan ta veckor att transportera varor över hela landet genom förpackningen djur, en metod som också var mycket ineffektiv, jämfört med dagar med ett tåg. Många järnvägar sprang upp för att tillgodose den växande efterfrågan, liksom företag att stödja dem inklusive stål, jordbruks- och gruvföretag.

Under järnvägen eran, var spår byggdes över hela USA, vilket möjligheter till ekonomisk tillväxt och utveckling i dess kölvatten. I vissa små samhällen, järnvägen var den största arbetsgivaren, och det födde en rad kompletterande branscher. Med tåg kom behovet av boende, restauranger och nöjen, tillsammans med frakt lager, silor, järnvägsmedel och liknande tjänster. Tidpunkten var särskilt apt för stora historiska händelser som guldrushen och inbördeskriget, som båda skulle ha sett mycket annorlunda utan tåg.

Järnvägsboomtowns var en särskilt vanligt fenomen i väst, där befolkningen var historiskt låg och samhällen var ofta mycket isolerade. Som järnvägen eran lättade tillväxt, västerut expansionen var lättare och samhällen började producera grödor, boskap och andra råvaror. Sådan ekonomisk utveckling wasnâ € t möjligt när de enda transportmetoder för produkterna var långsam och dyr.

Denna period i amerikansk historia var inte utan hicka. Debatter över mätning och spårstorlek, till exempel skapat problem som tåg som couldnâ € t byta till olika spår som järnvägar hävdade över vilka mätare som ska användas. Järnvägar var också benägna att konkurs och förvärv som vissa försökte expandera snabbare än de faktiskt skulle kunna växa, så förmögenheter kan förstöras över en natt och gjorde. Monopol var vanliga och var måltavlor för kritik av politiker, journalister och andra samhällsmedlemmar med oro strypgrepp de järnvägar som hålls över den ekonomiska tillväxten. Frank Norissâ € 1901 romanen Octopus utforskas dessa järnvägen era frågor i fiktiv form som en form av social kommentar.

  • Under järnvägen Era, utveckling av järnvägar lett till en snabb expansion av den amerikanska ekonomin som urbana industrier fått tillgång till råvaror och nya territorier avgjordes.
  • Järnvägsspåren byggdes över hela landet under järnvägen eran.
  • Tåg förde behovet av sjöfarten lagerlokaler, hotellrum, restauranger och annan service längs järnvägslinjer.