Justera celljustering

November 3

När du först skriva in information i en kalkylbladscell, Ark anpassar den information som baseras på vilken typ av data som du anger. Om du skriver in text, informationen inriktad mot vänster i cellen. Om du går in i en rad, då är det i linje åt höger i cellen. Oavsett datatyp, informationen i en cell, som standard, i linje mot botten av cellen.

För att ändra inriktningen av innehållet i en cell (eller cellområdet) finns det två verktyg du behöver för att känna till. (Se figur 1.)

Justera celljustering

Figur 1. Ark ger två justeringsverktyg i verktygsfältet.

Den längst till vänster justeringsverktyg är Horisontell Rikta in och den bredvid den är Vertical Align. Med dina celler valda du kan använda någon av dessa verktyg:

  • Horisontell Align. Detta verktyg låter dig justera cellinnehållet horisontellt. Du kan välja att anpassa den till vänster, mitten eller höger i cellen.
  • Vertical Align. Detta verktyg låter dig justera cellinnehållet vertikalt. Du kan välja att anpassa den i toppen, mitten eller botten av cellen.