Interlaced vs Progressive scanningsmetoder

November 30

Bildskärmar använder en av två skanningsmetoderna för att rita bilden på TV-skärmen: interlaced och progressiv. Alla HDTV är progressiv scan skärmar - så även om den signal som sänds till HDTV är interlaced, HDTV kommer att konvertera den till progressiv scan för visning på skärmen.

Här är vad du behöver veta när man jämför de två skanningsmetoder:

  • Interlaced scan: Traditionella TV-system (t.ex. NTSC, standard TV-system i USA) använder en interlacad bild, där halva bilden visas på skärmen samtidigt. Den andra halvan av bilden följer en omedelbar senare (1/60-del av en sekund, för att vara exakt). Den sammanflätade system bygger på det faktum att dina ögon inte kan upptäcka detta förfarande i handling - åtminstone inte uttryckligen.
  • Progressiv scan: I en progressiv scan-systemet, är hela bilden som målas på en gång, vilket kraftigt reducerar flimmer att folk märker när du tittar på TV. Progressive scan finns tillgängligt i hela ett utbud av TV typer.

Du bör leta efter en display med progressive scan om det passar in i din budget, eftersom bilden visas mycket jämnare och mer som en film. (Du kan få direkt view progressiv scan TV för under $ 500 dessa dagar.)

Interlaced vs Progressive scanningsmetoder