Skapa en katalog i ett makro

September 6

Om du behöver, kan du skapa en diskdriv katalog (mapp) använder VBA. Detta görs med kommandot MkDir, och är en kvarleva från samma kommando i tidigare versioner av BASIC. Syntaxen är:

MkDir katnamn

där dirname är den fullständiga sökvägen till katalogen som du vill skapa. Om du inte använder en strängvariabel för att ange katalognamnet, sedan dirname måste omges av citattecken. Du kanske vill använda det här kommandot om du vill skapa en katalog där du kan lagra temporära filer du bygger med ditt makro.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2462) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Skapa en katalog i ett makro.