Automatiskt Lägga texter

August 4

Bildtexter används ofta i tidningen och böcker kring specifika objekt, till exempel siffror eller tabeller. Till exempel kanske du vill inkludera en bildtext för alla dina tabeller som säger "Table" och sedan ett nummer för tabellen, som i "Tabell 3." Ord kan automatisera denna uppgift för dig genom att lägga till bildtexter när du infogar en tabell eller något annat objekt i dokumentet.

För att konfigurera Word så det lägger texter automatiskt gör du så här:

  1. Välj Infoga | Bildtext eller Insert | Referens | Caption, beroende på din version av Word. Word visas Bildtext dialogrutan.
  2. Klicka på Autocaption knappen. Word visas Autocaption dialogrutan. (Se figur 1.)

    Automatiskt Lägga texter

    Figur 1. Autocaption dialogrutan.

  3. Sök igenom listan över objekt, placera en bock bredvid en med vilken du vill Word att automatiskt använda bildtexter. Till exempel, väljer Microsoft Word Table om du vill ha en bildtext i samband med dina tabeller.
  4. Använda Använd Label listrutan anger det ord du vill ska visas i början av bildtexten.
  5. Använda listrutan Position, ange var du vill att bildtexten ska visas i förhållande till objektet.
  6. Klicka på OK.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (891) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Automatiskt Lägga texter.