Vilka är de olika typerna av nervskada behandling?

September 11

Medan nervskada anses av många vara behandlingsbar, smärta och orörlighet tillhörande det kan ofta hanteras. Några av de vanligaste typerna av nervskada behandling innefattar användning av läkemedel, fysisk terapi eller blodsocker ledning. De som lider av nervskador måste ofta använda en mängd olika behandlingar för att säkerställa bästa möjliga resultat. Individer som söker nervskada behandling bör se till att den primära orsaken till skadan har identifierats och behandlas innan ledningen kan börja. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i fortsatt eller förnyas nervskada.

För att bestämma vilken typ av nervskada behandling är bäst, en utvärdering av orsaken till tillståndet är ofta nödvändigt. Ofta är nervskada orsakad av cancer, diabetes, autoimmuna störningar och sjukdomar som påverkar motoriska neuroner. Identifiera dessa villkor och behandla dem är nödvändigt för att undvika ytterligare komplikationer och förhindra ytterligare nerv försämring.

Nervskada behandlingen ofta innefattar användning av receptbelagda mediciner. Ofta är läkemedel avsedda speciellt för smärta används vid behandling av tillståndet. I andra fall kan anti-depressiva vara mer effektiva. Studier har funnit att antidepressiva är mycket effektiva vid behandling av nervskada. Individer som använder receptbelagda mediciner för behandling av nervskada måste göra det under överinseende av en läkare eller farmaceut för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Sjukgymnastik är ofta rekommenderas. Denna form av nervskada behandling är inte bara ett effektivt sätt att minska smärta, men också kan förbättra rörelseomfång och göra dagliga aktiviteter mer hanterbar. Individer som deltar i fysisk terapi kan få vänta flera veckor eller månader innan resultat blir uppenbara. Även förbättringar kan vara långsam i att utveckla, är de ofta mer omfattande än de som ses med hjälp av enbart mediciner.

Nervskador relaterade till okontrollerad diabetes kan behandlas genom sänkta blodsockernivåer. Blodsockernivåer kan regleras med hjälp av motion, rätt sätt insulin, och bra kost. I vissa fall kan receptbelagda mediciner krävas för behandling av diabetes-relaterad nervskada.

Homeopatiska behandlingar kan vara effektiva för vissa individer. Akupunktur är en populär form av nervskada behandling, tillsammans med meditation och hypnos. De som bedriver dessa aktiviteter kanske vill rådgöra med sin läkare innan du försöker dem för att se till att de är friska nog för att delta.

  • En läkare kan undersöka en patient för tecken på lårbensnervskada.
  • En patient med en komprimerad nerv kan behandlas med sjukgymnastik i tandem med ett recept smärtstillande.
  • Barn som lider av nervskador kan ha nytta av att delta i aktiviteter som innebär utveckling av finmotorik.