Record Investerings Inköp Gjord av Check i Quicken 2012

August 19

Som du köper ytterligare investeringar - genom att bidra ytterligare belopp till din pension konto eller genom att återinvestera utdelning och kapitalvinst distributioner - du registrera transaktioner för investeringskonto i Quicken 2012. Om du köper aktier genom att skriva en check, visar placeringsfönstret (genom klicka på fliken Satsa sedan investeringen kontot), och sedan spela köpet genom att följa dessa steg:

 1. Klicka på knappen Enter Transaktioner.

  Quicken visar dialogrutan som används för att skriva in investeringstransaktioner.
 2. Välj Buy - Aktier Köpt i Enter Transaktionslistrutan.

  Quicken visar Köp - Aktier Köpta version av kapitalplacering dialogrutan inmatningsruta.

  Record Investerings Inköp Gjord av Check i Quicken 2012

 3. Ange inköpsdatum i Affärsdagen textrutan.
 4. (Valfritt) Ange en beskrivning i Memo textrutan.
 5. Ange bankkonto där du ska skriva checken som betalar för aktierna.

  Markera kontonamn i Från listrutan.
 6. Ange storleken på ditt köp med hjälp av antalet aktier och det pris som betalas textrutor.

  Berätta Quicken storleken på din investering genom att ge det antal aktier som köps och det pris som betalas per aktie.
 7. Ange provision eller avgift som du betalt.

  Flytta markören till kommissionen textrutan och ange provision eller avgift du betalat för att köpa aktierna. (Mängden som visas i Total Cost textrutan innehåller denna siffra.)
 8. Spela köpet.

  Klicka på / Ny Enter om du vill spela in transaktionen och ange en annan ny transaktion, eller klicka på / knappen Klar Ange om du vill spela precis enda transaktion. Quicken registrerar ditt köp av nya aktier. Du är nu en kapitalist. Grattis.