Hur väljer jag det bästa Formaldehyd Test?

August 15

Många människor utsätts för formaldehyd varje dag utan att ens veta om det. Denna kemikalie, som vanligen används i den medicinska världen att bevara döda vävnadsprover, är misstänkt carcinogen och finns i vardagliga föremål som konserveringsmedel eller lim i produkter såsom draperier, kosmetika, spånskivor, kläder och läkemedel. En formaldehyd test kan bestämma mängden formaldehyd i miljön eller inom en specifik person. En gör-det-själv formaldehyd testkit är ett enkelt och effektivt sätt att räkna ut hur mycket av denna kemikalie släpps ut i luften i en bostad på en regelbunden basis.

En bra formaldehyd test skall kunna upptäcka minut nivåer av denna kemikalie i en miljö som ett hus. Det är en bra idé att välja en formaldehyd test som kan skickas iväg för korrekt laboratorietest. Analys av resultaten hemma är kanske inte så exakt eller känslig som de vars resultat tolkas av utbildad personal i en steril och kontrollerad miljö.

Formaldehyd effekter kan variera från mild till svår. Exponering kan byggas upp över tiden, vilket leder till att kumulativa effekter och en större känslighet för formaldehyd över tid. Irritation av ögon, öron, näsa och hals, hosta, utslag och nässelfeber, huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar och näsblod anses lindriga och måttliga problem som formaldehyd kan orsaka när oacceptabla exponeringsnivåer uppnås. Om dessa symtom är uppenbara, eller om misstänkt formaldehydexponering, en formaldehyd test kan vara motiverat.

Formaldehydavgivningen kan föras ned i ett antal olika sätt. Introduktion ordentlig ventilation, vilket minskar luftfuktigheten och behandla objekt som innehåller formaldehyd med speciella tätningsmedel kan minska mängden formaldehyd i ett hem. Reglering av temperatur och fuktighet i ett hem förhindrar en process som kallas off gasning, i vilket gaser, inklusive formaldehydångor, frigörs från poster på grund av förändringar i klimatet.

Det finns några saker att kontrollera efter när du väljer en formaldehyd test. Kontrollera först att laboratorietester avgifter ingår. Vissa tester kommer att inkludera detta i inköpspriset, medan andra kommer att innehålla en förteckning över laboratorier och lämna konsumenten att betala för testning. Se också till att tillverkarens anvisningar är lätta att förstå och testet kan utföras noggrant i ett livsrum. Inte följa instruktionerna kan leda till ett falskt resultat, vilket ger felaktiga uppgifter konsumenten eller som leder till köp av en andra testkit och mer avgifter.

  • Hives är en möjlig biverkning av formaldehyd exponering.
  • Formaldehyd kan orsaka ögonirritation.