Vad kan jag förvänta Under humant tillväxthormon testning?

June 17

Normalt är ett blodprov krävs för humant tillväxthormon (HGH) testning. En individ som skall genomgå humant tillväxthormon testning kommer vanligtvis bli tillfrågad om åtta till tio timmar, och kan också bli ombedd att avstå från att vidta några mediciner. Blod kommer att dras, sedan skickas till ett laboratorium för bearbetning. Resultat av tester visar om en persons HGH nivåer är normala, förhöjda eller låga.

Mänskliga tillväxthormon nivåer mäts med en test tillväxthormon (GH). Barn som har ökat höjd eller har förlorat tillväxt i jämförelse med den normala höjden fördelningen för sin ålder kan testas för att upptäcka gigantism eller dvärgväxt. Hos vuxna, HGH ersättningsbehandling - eller höga nivåer av HGH i allmänhet - kan störa metabolismen och orsaka vävnader för att förstora, vilket resulterar i ett tillstånd som kallas akromegali.

Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda innan humant tillväxthormon prövning görs. En läkare kan kräva en patient att fasta under 8 till 10 timmar före administrering testet. Att avstå från att äta krävs eftersom vissa livsmedel kan förändra blod eller hormoner och orsaka ett felaktigt testresultat. Mediciner som preventivmedel, insulin, aspirin och amfetamin förändrar även hormonnivåer på ett sätt som skulle störa hormontester. Som ett resultat kan en läkare kräva att en patient upphör tar sina receptbelagda mediciner före humant tillväxthormon testning.

För att ta ut blod för humant tillväxthormon testning, kommer en läkare eller sjuksköterska linda ett gummiband eller någon annan typ av bromsande runt patientens arm så att blodflödet är begränsad och vener är lättare att avgränsa. En steriliserad nål kommer sedan att användas för att fylla en avskyvärda med patientens blod. När har samlats en lämplig mängd av blod, kommer trycket appliceras på den plats där nålen gjort kontakt så att blödning associerad med nålen slutar. Slutligen är ett bandage placerat över området för att förhindra infektion och påskynda krängningsprocessen.

Potentiella mottagare av mänskligt tillväxthormon testning bör vara medveten om flera möjliga biverkningar förknippade med att ha blod dras. Först, om inte tillräckligt tryck appliceras enligt proceduren, kan blåmärken uppstå på huden. För det andra kan venen där blodet tas från svullnar orsakar svåra besvär. Slutligen kan patienter med tunna blodet till följd av en blodkoagulering sjukdom eller för mycket aspirin konsumtion får förlängd blödning.

De prover som tagits för humant tillväxthormon testning skickas till laboratorier för vetenskapliga tester. Lämpliga mängder av HGH varierar beroende på kön och ålder. För män, bör blodet innehålla mindre än fem nanogram per milliliter (ng / ml) av HGH. Kvinnor bör räkna med att ha mindre än 10 ng / ml HGH i blodet. Barns blod bör innehålla mindre än 20 ng / ml.

Högre eller lägre nivåer av HGH i blodet identifiera möjliga krämpor. Höga mängder HGH indikerar gigantism hos barn och acromegacy hos vuxna. En HGH brist kan föreslå dvärgväxt hos barn och en hypofysen fråga hos vuxna.

  • Resultaten av humant tillväxthormon testning kan ta flera dagar, beroende på labbet som bearbetar blodprovet.
  • En HGH brist hos vuxna kan tyda på ett problem med hypofysen.
  • Mänskliga tillväxthormon nivåer mäts med ett tillväxthormon test.
  • Blodprov dragna för detektering av humant tillväxthormon skickas till ett laboratorium för provning.
  • I de flesta fall är en blodscreening som krävs för att testa för humant tillväxthormon (HGH) nivåer.
  • De som genomgår tillväxthormon testning kan bli ombedd att avstå från att ta någon medicin innan blod dras.