Vad är kostnadsbas förordningar?

July 7

Kostnadsbas regler är regler som gäller kostnadsbas redovisning, där det ursprungliga värdet av tillgångar redovisas vid tidpunkten för disposition och används för att bestämma vinster eller förluster. Ett klassiskt exempel kommer upp för investerare som säljer lager. När de gör försäljningen, de behöver för att redovisa kostnadsbas och ge information om huruvida de tog en vinst eller förlust på försäljningen. Detta avgör skatteskuld, baserat på storleken av vinsten eller förlusten.

En betydande reformer i kostnadsbas förordningar inträffade i USA under 2008, då mer formella regler för denna process släpptes av regeringen. Detta var en del av den lagstiftning som syftar till att stabilisera ekonomin för att hantera en finansiell kris. Enligt den nya kostnadsbasen föreskrifter, mäklare, fonder och andra enheter som överförda värdepapper för kunders räkning var skyldiga att redovisa kostnadsbas. Detta var ett skifte från det förflutna, där investerare var ansvariga för denna beräkning, och det lämnades som tillval tjänst hos vissa företag.

Dessa krav innebär att finansiella aktörer måste hålla mycket detaljerade och noggranna register om värdepapper, med hjälp av en konsekvent värdera metod för investeringar som fonder där människor inte innehar värdepapper direkt. När värdepapper eller aktier överlåts, ska agenten uppfylla kostnadsbas föreskrifter. I rapporterna som registrerats hos US Internal Revenue Service (IRS), avslöjar de ursprungliga anskaffningsvärdet för tillgången och vinst eller förlust som tas av kunden. De måste också ange om det är en kort eller lång sikt vinst eller förlust.

För investerare, de kostnadsbas regler kräver att deras skatte filspån avslöja sina vinster och förluster. De kan använda informationen från sina agenter på sina egna skattedeklarationer. Om det finns inkonsekvenser mellan Agenta € s rapport och investorâ € s, kan detta utlösa en utredning. Det är viktigt att se över kopior av skattedeklarationer som skickas till IRS för att bekräfta att uppgifterna är korrekta. När det inte är, kan investerare begära en korrigering och ändrad form för att ge uppdaterad och fullständig information till regeringen.

Inom finansbranschen, de uppdaterade kostnadsbas föreskrifter utlöste omfattande diskussioner. Kritiker hävdade de skapat en regelbörda som läggs till kostnaden för att administrera kundkonton. Några var också bekymrad över att det skulle kunna skapa förvirring, eftersom det finns flera sätt att hantera kostnadsbas redovisning och upplysningar. När en kund vill använda en annan metod, kan det skapa en obalans mellan registreringar som kan leda till en revision.

  • För investerare, de kostnadsbas regler kräver att deras skatte filspån avslöja sina vinster och förluster.