Vad betyder "verisimilitude" Mean?

June 21

Verisimilitude hänvisar till hur sanningsenlig eller realistiskt ett verk, oftast ett litterärt verk, verkar läsaren och ofta indikerar att ett verk har en stark inre logik. Denna term härstammar från klassisk användning och var en gång i första hand tänkt att vara en plats för läsaren eller publiken, som var ansvarig för att se ett verk som realistisk. Det har sedan utvecklats, dock, och på senare tid har använts för att hänvisa till ansvar författare eller berättare för att säkerställa att verkligheten och ärlighet av ett verk presenteras. Verisimilitude kan vara närvarande i någon typ av arbete, inklusive science fiction och berättelser som är mycket fantasi.

Vikten av verisimilitude är i sin relation med hur bra en läsare kan tillåta sig själv att dras in i en berättelse. Tidig användning av termen "verisimilitude" härrörde från det latinska ordet för "sanning", och det fortsätter att indikera sanningen i ett verk. Det var ursprungligen används med hänvisning mer till publiken eller läsare, snarare än den berättaren. I denna användning, var det tänkt att indikera hur väl någon kunde observera verkligheten eller sanningen i ett verk baserat på hans eller hennes syn på världen och sedan låta historien att engagera honom eller henne.

Nyare förståelse och användning av verisimilitude dock kretsar kring ansträngningen av en författare eller berättare att säkerställa verkligheten i hans eller hennes arbete. Detta är oftast skapas genom stark inre logik i en berättelse, oavsett vilken typ av berättelse presenteras och det medium i vilket det berättas. Ett exempel på intern logik är kontinuitet mellan scener i en berättelse. Talan i en scen måste flyta väl in i nästa scen, och osammanhängande åtgärder som verkar sakna orsak och verkan kan förstöra verisimilitude av ett verk och negativt påverka verkligheten i en berättelse.

Även en fantastiska arbete, såsom science fiction eller fantasy berättelser, kan fortfarande behålla realism och den omgivande verkligheten. Science fiction berättelser är ofta ses som mer framgångsrika när tekniken och handling av historien känns verkligt för läsaren. Detta betyder inte att arbetet måste vara rent realistiskt med modern teknik, men att tekniken måste vettigt att läsaren och känns som det kommer från en logisk plats. Sådan verisimilitude kan ofta skapas av en författare överväger "varför" teknik eller sociala utvecklingen kan ske på en annan värld eller verklighet, och bygga logik inom historien att stödja även de märklig och mest upprörande fiktiva varelser eller enheter.